AMAÇ VE İLKELERİMİZ

hurşit ekinciHayatının 30 yıldan fazla bir süresini,  Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde ve yurdun değişik yörelerinde: Öğretmen, müdür yardımcısı, okul müdürü ve milli eğitim müdürü olarak geçirmiş biri olarak, edinmiş olduğum bilgi ve tecrübelerimi eğitim adına faydalı olur ümidiyle sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Eğitim adına bilgi, tecrübe, görüş ve önerilerini bizimle paylaşmak isteyen eğitimcilerimizin yazılarını da sitemizde yayınlayacağımızı belirtmek isterim.
“Kimin dediği değil, ne dediği önemli.” Prensibinden hareketle, bu sayfalarda eğitimle ilgili olan ve faydalı olduğuna inandığımız her şeyi paylaşacağız. Tek bir kaynağı referans almayacağız. Dünyanın neresinde eğitim adına güzel bir şey varsa onu sizlerle paylaşacağız. Batı Kültürü, Hint Kültürü, Fars Kültürü, Uzakdoğu Kültürü… En önemlisi tarih boyunca imparatorluklar ve büyük devletler kurmuş, cihana hükmetmiş… kendi kültürümüz…

Kimsenin özeline girmeden, kimseyi karalamadan, ticari gaye gütmeden, dünyalık hiçbir beklenti olmaksızın, “öldükten sonra da yaşamak istiyorsan ölmez bir eser bırak” inancıyla yazmak ve paylaşmak istiyoruz.

“İnsanlar en iyi bildiklerini ve tecrübelerini konuşurlar.”  Prensibinden hareketle görev yapmış olduğum süre içerisinde öğretmenlerle, öğrencilerle, velilerle ve alanında uzman olan akademisyenler ve yazarlarla birlikte oldum. Onları diledim, kendime göre dersler edindim.

he mdMilli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığım süre içerisinde, çağı yakalamak ve en iyisi olmak adına;  yurtdışı gezilerimiz oldu. Dünyadaki ve ülkemizdeki eğitimle ilgili yapılan çalışmaları karşılaştırma imkanım oldu. Alanında uzman akademisyenlerce okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere eğitimle ilgili yeniliklerin anlatıldığı seminerler düzenledik. Alanında uzman yazar ve konuşmacıları öğretmen, öğrenci ve velilere konuşmacı olarak getirdik…

Eğitim alanında uzman kişilerin yazmış olduğu makaleleri ve kitapları  okuma ve karşılaştırma imkanım oldu. Özellikle son zamanlarda popülaritesi yüksek olan aile eğitimi, çocuk eğitimi, değerler eğitimi ve kişisel gelişim ile ilgili yayınları takip etme ve uygulanabilirlik yönünden çalışmalarım oldu. Aile eğitimleri düzenledik.

Yaptığım çalışmalar  neticesinde, edinmiş olduğum en önemli tecrübenin : Eğitimin, “doğumla başlayıp ölümle neticelenen” süre boyunca hayatımızda birinci önceliğimiz olması gerektiğini, bilginin güç olduğunu, bilgili toplumun kalkınmış toplum olduğunu, bilgi öğrenmenin yaşamımızın bir parçası olması gerektiğini ve aile eğitiminin çok önemli olduğunu gördüm.

En önemlisi: kitap okumanın hava gibi, su gibi bir ihtiyaç olduğunu, okuma alışkanlığı kazanmamızı ve evlerimizde kitap okuma alışkanlığının en az bir derbi maçı kadar gündemde ve önemde olması gerektiğini anladım.

Önemli olanın, ezberci bir eğitim olmadığını: Bilgiden bilgi üretmek, bilgiden katma değer üretmek,  bilginin hayatımıza yön vermesi ve davranış özelliği kazanması gerektiğini gördüm.

Çocuklarımıza yarının ihtiyacı olan: Çağı yakalamış, analitik düşünebilen, araştıran, sorgulayan, bilgiden bilgi üretebilen, kendisini ifade edebilen, zayıf ve güçlü yönlerini bilen, yeteneklerine göre ilave eğitim almış, en az bir dil bilen, teknolojiyi kullanabilen, resim, müzik ve spor alanlarıyla yeteneği ölçüsünde ilgilenen, bir müzik aletini çalabilen, hobisi olan, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgilenen… Eğitimi nasıl alması gerektiğini yazacağız.

Tarih övünmek için değil, dersler alıp daha güzelini yapmak için okunmalıdır. Tarihi olayları ve alacağımız dersleri yazacağız. Devletlerin yükselme dönemlerindeki ve yıkılma dönemlerindeki faktörleri ve alacağımız dersleri yazacağız.

Eğitim sistemi ile ilgili öneriler sunacağız. Eğitimde denetim ve rehberliğin önemini anlatacağız.

Eğitimde güzel olan örnekleri paylaşacağız.

Eğitimde Kayseri Modelini yazacağız.

Eğitimin tarihini, uygulamalarını, kurumlarını, eğitim ve öğretim şekillerini… yazacağız.

Toplumun ihtiyacı olan ve hayatı kolaylaştıracak önerileri: Emeklilik öncesi bir aylık emekliliğe hazırlık kursu verilmesi, evlilik öncesi çiftlerin evliliğe hazırlık kursuna tabi tutulması, Halk Eğitimi Merkezlerinin günümüz şartlarına göre yeniden yapılanarak toplumun her kesiminin ihtiyacına göre düzenlenmesi… paylaşacağız.

Aile eğitimini, çocuk eğitimini ve özellikle değerler eğitimini yazacağız.,,

Toplumumuzun her kesiminin ihtiyacı olan eğitimi yazacağız.

Bize ulaşan ve yayınlanmaya değer bulduğumuz yazıları paylaşacağız.

Gayret bizden başarı Allah’tan…

HURŞİT EKİNCİ

Eğitim Uzmanı