Anne ve Babanın Çocuğuna Karşı Yapması Gereken Davranışlar-1

0
3391

 

 1. Anne ve baba çocuğu için güzel örnek ( rol model) olmalı
 2. Anne ve baba aile eğitimi ve çocuk eğitimi ile ilgili kitaplar okumalı, programlar izlemeli ve kurslara katılmalı
 3. Çocuklara karşı sevgi, şefkat, merhamet ve muhabbet dolu olunmalı
 4. Sevgi, saygı, adalet ve hoşgörü temelli yaklaşım gösterilmeli
 5. Ailede uyulması gereken kurallar olmalı
 6. Çocukların uyması gereken kurallar birlikte konulmalı
 7. Çocuklara paylaşma ve yardımlaşma öğretilmeli
 8. Çocuklara güzel ahlak öğretilmeli
 9. 0-3 yaş grubunda eğitici filimler hariç, televizyon  izlettirilmemeli
 10. Televizyon ve bilgisayar kullanımı kontrollü olmalı
 11. Çocuklara sorumluluk verilerek takip edilmeli
 12. Kız çocuklarına anne gözetiminde ev işleri öğretilmeli
 13. Yemek sofraları aile eğitiminin bir parçası olmalı
 14. Aile saati yapılmalı. Aile ile ilgili kararlarda onların da görüşü alınmalı
 15. Kitap okuma ve değerlendirme saati olmalı
 16. Yapılacak panoya güzel sözler asılmalı
 17. Değerler eğitimi için peygamberler kıssaları okunmalı veya anlatılmalı
 18. Çocukların yetenekleri , zayıf ve güçlü yönleri, hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyler tespit edilmeli
 19. Çocukların beden, zihin ve ruh gelişimini sağlayacak etkinlikler yapılmalı
 20. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalı
 21. Oyunlarla çocukların beceri ve bilgileri artırılmalı
 22. Çocuklara kendi özgüvenlerini ve yeteneklerini geliştirici etkinlikler yapılmalı
 23. Çocukların başarıları ödüllendirilmeli
 24. Başarısız öğrenci başkası ile kıyas edilmemeli, çalışırsa başarabileceği telkin edilmeli
 25. Öğrencilere zaman cetveli hazırlanmalı
 26. Akraba ziyaretleri yapılmalı
 27. Çocuklar alışverişi öğretmek için Pazara, markete ve çarşıya götürülmeli
 28. Çocuğun hataları ve kusurları sık sık hatırlatılmamalı, ihtiyacı olan harçlık verilmeli (Çok söyleme yüzsüz edersin, aç koyma hırsız edersin)
 29. Vicdan terbiyesi öğretilmeli
 30. Çocuklara gerçekçi olmayan hedefler gösterilmemeli
 31. Çocuklara söz ve davranışlarla değer verildiği hissettirilmeli
 32. Güzel davranışlar ödüllendirilmelidir
 33. Aile fertlerine vakit ayrılmalıdır
 34. Çocuklara karşı olumlu dil kullanılmalı, şiddetten uzak durulmalıdır
 35. Değerlerimiz öğretilmeli
 36. Yeteneklerine göre eğitim almalı (spor, sanat ve müzik…)
 37. Ezberci olmamayı, proje üretebilmeyi, analitik düşünebilme öğretilmeli
 38. Sorun çözmeyi öğretilmeli
 39. Zihnen, bedenen, ruhen ve ahlaken iyi yetiştirilmeli
 40. Çocuklarınıza vakit ayırın. Onunla konuşurken başka bir şeyle meşgul olmayın
 41. Gerektiğinde çocuğunuzla istişare edin