Başarı mı İç Huzur ve Mutluluk mu?

0
3159

Başarı, konulan hedefi yakalamak, belirlenen hedefe ulaşmaktır. Başarı, çalışmanın, her türlü çabanın ve gayretin sonunda elde edilmiş iyi, güzel, yararlı sonuç ve en önemli servettir. Başarı bir sonuçtur.
Başarı, emeklerin karşılığını almaktır.
Başarı, takımı başarıya ulaştırmak, gol atmaktır.
Başarı, eldeki malzemeleri kullanarak hedefe ulaşmak, helva yapmaktır.
Başarılı insanların en önemli ortak özelliği: Çok çalışmaktır.
Başarı hikâyesi: Zoru başarabilmektir.
Başarının kapsam alanı geniştir: Okulda başarı, işte başarı, hayatta başarı, özel hayatta başarı, aile hayatında başarı…
Mutluluk: Özlemlere, isteklere eksiksiz bir biçimde ve sürekli olarak erişilmekten duyulan ruhsal durum, ruhen ve bedenen olumlu duygular hissetmektir.
Mutluluk, bir isteğin, özlemin yerine geldiğinde duyulan sevinçtir.
Mutluluk arzu ve isteklere ulaşma durumudur. Zihinsel, ruhsal ve duygusal bir yeterlik halidir.
Dünyanın en güzel yeri kişinin mutlu olduğu yerdir. Mutluluk insanın kendi içindedir. Mutluluğu aramasını bilmek gerek. Güzel düşünen, güzel görür, güzel gören mutlu olur. Mutlu olmak için gayret göstermek gerekir.
Mutlu olmak, bardağın dolu tarafına bakabilmektir.
Huzur: insanın içinde duyduğu rahatlık duygusu, gönül rahatlığı, iç rahatlığı, baş dinçliği, rahatlık içinde bulunma ve ruhen iyi olma durumudur.
Huzurlu insan, üzerine düşen görevi hakkıyla yapandır.
Huzur evleri neden var, niçin huzur evi denmiş?
Bir şeyin fiyatından önce değerini bilmek gerekir.
Huzur içinde ölmek. Gönül huzuru ile vermek… Kişinin üzerine düşen görevi yaptığına inanmasıdır.
Huzur, fiyatı olmayan, bir yerlerde satılmayan, insanları iliklerine kadar rahatlatan ve mutlu eden ruhsal bir durumdur.
Huzur, yatağa yatınca rahat uyuyabilmektir. Doğruyu yaptığına inanmaktır.
Huzur, kötü şeyler yaşansa bile, umutsuz kalmayıp iyi şeylerin geleceği günü sabırla bekleyebilmektir… İnadına gülümseyebilmektir…
Allaha ibadet iç huzuru sağlar.                                                                 “Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad suresi- 28)
Namaz huzura açılan kapıdır.                                                                   “Gerçekten namaz, (insanı) kötü işlerden den ve uygunsuzluktan alıkor.” Ankebut- 45)
Huzur, huzursuzluğu gidermektir.
Gönül huzuru insanı mutlu eder.
Bazı şeyler anlatılamaz, ancak yaşanarak öğrenilir.
Anne ve babalar çocuklarının başarısı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlar. Bazı anne ve babalar kıt imkanlarına rağmen, çocuklarını İyi bir eğitim alması için; kurslara gönderirler, özel ders aldırırlar, özel okullarda okuturlar… Çocuklarının geleceği için planlar yaparlar;
Günümüzde anne ve babaların çocukları için belirledikleri tek hedef; akademik başarıdır. Onlara göre en iyi öğrenci; sınavlarda yüksek puanlar alan, başarılı olan öğrencidir. Çocuklarının geleceği için en büyük hedefleri: Çocuklarının toplumda itibarı olan makama, iyi getirisi olan bir mesleğe ve gelire sahip olmasıdır.
Anne ve babaların çocuklarını istedikleri hedefe ulaştırmak için koydukları tek hedef; okul başarısı olduğu için çocuğu yarış atı gibi sınavlara hazırlarlar. Çoğu zaman çocuğun hedefini anne ve babalar belirler.
Çocuğun yeteneklerine, ilgi alanlarına, kapasitesine bakılmaz, çocuğun fikri sorulmaz. Çocuklar çocukluklarını yaşayamazlar. Çocuk zihnen ve bedenen eğitildiği halde, ruhen eğitimine gerekli önem verilmez.
Okullarını başarıyla bitiren öğrencilerin birçoğunun hayatta aynı başarıyı gösteremedikleri görülmüştür.Çocuğun hayatta başarılı olabilmesi için; çocuğun sınav başarısı ya da okul başarısı tek şart değildir.
İnsan sosyal bir varlıktır. İnsanlarla birlikte yaşamak, birlikte çalışmak, birlikte üretmek, birlikte hayatı paylaşmak, yardımlaşmak, dayanışmak zorundadır. İnsanlarla birlikte uyumlu yaşayabilmek için; insanlara saygı göstermek, hoşgörülü olmak, gerektiğinde fedakârlık yapmak gerekir.
İnsanın “ben” merkezli olması, bencil, kibirli olması insanlarla olumlu iletişim kurmasına engel olur. İnsanlarla olumlu iletişim kuramayan kişi başarısızlığa, mutsuzluğa ve huzursuzluğa mahkûm olur.
Anne ve babalar çocuklarının sınav başarısı için çalıştıkları kadar duygusal zekalarının (EQ) gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmaları gerekir. Aksi takdirde okul hayatında başarılı olan bir çocuk gerçek hayatta başarılı olamayabilir. Çocuğun başarısında akademik zeka kadar duygusal ve ruhsal zekanın da etkisi vardır.
Akademik Zekâ (IQ): Bireylerin daha çok öğrenebilme, bilgiyi depolama, bilgiden bilgi üretme, katma değer üretme ve bilgiyi aktarabilme yeteneği olarak tanımlanır.
Akademik zekâsı (IQ) yüksek olan insanlar; daha kolay öğrenir, daha çabuk anlar, kaliteli sorular sorar, konuyu çabuk kavrar ve üst düzeyde sınavlarda başarı sağlayabilir.
Duygusal zekâ (EQ), sabretme, metanet gösterme, direnme, mücadele etme ve en önemlisi sebat etme gibi, daha çok duyguları kontrol etme ve yönlendirme ile ilgilidir.
Ruhsal zeka(SQ), inanç ve ibadetle güçlenir. Ruhsal zeka duygusal zekanın (EQ) gelişmesini ve güçlenmesini sağlar.
Akademik zekası (IQ) yüksek olup, duygusal zekâsı ( EQ) zayıf olan insanların çoğunluğunun zekâlarını olumlu işlerde kullanmadığı, bazılarının şiddete meyilli olduğu, alkol ve kumar bağımlısı olduğu, intihar ettiği ya da ruhsal bunalım içerisinde yaşadığı gözlemlenmiştir.
İnsanda var olan duygusal zekâ (EQ) , kişinin işte ve hayatta başarılı olmasının asıl belirleyicisidir. Akademik zeka (IQ) otomobilin motor gücüdür. Duygusal zeka (EQ) şoförün sürücülük kapasitesidir.
Yüksek IQ ile meşhur okullar başarı ile bitirilebilir. İşte, hayatta, ailede ve özel hayatta başarılı olabilmek için duygusal zekânın yüksek olması gerekir.
Hayatın her aşamasında IQ seviyesi yüksek olanlar değil, EQ seviyesi yüksek olanların başarılı olma ihtimali daha yüksek olmuştur.
Çocukların akademik zeka (IQ) seviyelerini artırma sürecinde etkimiz azdır. Ancak, duygusal zeka (EQ) seviyesini artırmada; çocuğun , dürüst, güvenilir, sabırlı, hoşgörülü, saygılı… ve başarılı olmasında katkımız çok olur.
Başarıyı fiziksel kapasiteden çok, azim, kararlılık, sebat etme ve çalışmak sağlar.
Duygusal zekası yüksek olanlar, öfkelerine yenik düşmezler. Paranın, makamın önünde eğilmezlr, geçici zevklerin peşine düşmezler…
Duygusal zekası yüksek olanlar olumsuz olaylar karşısında sabır sahibi, acılar karşısında metanetli, zorluklar karşısında sebatkar olur. Mücadeleci ve olumsuzluklara direnebilme gücünü kendisinde bulur.
Dünya tarihi sınavlarda üstün başarı sağlayan nice hainler, görevlerini çok iyi yapan katiller, dolandırıcılar, cellatlar, sahtekarlar, anne ve babasını evine bile almayan, insana parasına ve makamına göre değer veren, makamın ve paranın karşısında eğilen, kendi değerlerine yabancılaşan, başkaları karşısında aşağılık kompleksine düşen … nice zavallılar görmüştür.
Dünyanın tamamı senin olsa, huzurlu ve mutlu olmadıktan sonra insan nazarında zerre kadar değeri olmaz. Mutlu isen hayatın senin için bir anlamı olur. Kaybedilen para ve makam kazanılabilir, ancak kaybedilen sağlık ve mutluluk çok zor kazanılır.
Kalıcı başarı ve iç huzurun yolu; çocuğu küçük yaştan itibaren güzel ahlaklı yetiştirmekten geçer.
“ Anne ve baba evladına güzel ahlaktan daha üstün bir şey veremez” ( Hadis-i Şerif)
Hayatı “güzel ahlak” üzerine inşa etmedikçe kalıcı huzur, mutluluk ve başarıyı yakalamak hayal olur.

Hurşit EKİNCİ