YÖNETİCİLERE TAVSİYELER

0
2849

Göreve yeni atanan bir yöneticinin ilk aylarda,  görev ve sorumluluklarını bilmesi, kurumu, çalışanlarını tanıması, astları, üstleri ve paydaşları ile sağlıklı bir iletişim geliştirmesi, görev alanı ile ilgili bilgi ve tecrübesi olan kişileri dinlemesi başarı oranını yükseltir.

Bir yönetici ilk otuz gününü, inceleme, araştırma, bilgi edinme, çevreyi, sorumluluk alanını tanıma ve durum değerlendirmesine ayırmalı. Konunun tarafı ve uzmanı kişilerden görev alanı hakkındaki görüşleri dinlenmeli. Gerektiğinde soracağı sorularla, söz ve davranışlarıyla konuya hakim olduğunu da hissettirmelidir.  Olumsuz söz, tutum ve davranışlardan kaçınılmalı,  durum tespiti yapılmalıdır.

Göreve yeni başlayan bir yönetici olarak:

Sizden önce görev yapanlara teşekkür edin, çiçekle kapıya kadar uğurlayın.

Yapacağınız görevle ilgili kanun ve mevzuatı, görev ve sorumluluklarınızı, yetkilerinizin sınırlarını iyi öğrenin.

Kendinizi iyi tanıyın. Zayıf ve güçlü yönlerinizi bilin.  Güçlü yönlerinizi ön plana çıkartın. Zayıf yönlerinizi güçlendirin.

Önceliklerinizi belirleyin.

Geçmişi kötülemeyin, olumsuzluklardan ders çıkartın.

Geçmişte görev yapanların tecrübelerini ve önerilerini dinleyin.

Konunun uzmanlarını ve taraflarını dinleyin,

Rakiplerinizi iyi tanıyın, onlarla düşman olmayın olumlu iletişim kurun.

Yapacağınız işi iyi etüt edin ve sonunu düşünün.

Çevrenizle olumlu iletişim kurun ve güven telkin edin.

Ekibinizi iyi seçin, ekibin desteği olmadan bir yöneticinin başarılı olmasının mümkün olmadığını bilin.

Kendinizi ifade edebilmeyi, güzel konuşmayı ve fikir üretebilmeyi öğrenin.

Size zarar verecek insanlarla olan ilişkilerinizi azaltın.

Nefsani arzularına, paraya, makam ve mevkie aşırı zafiyeti olanlara dikkat edin.

Amirlerinizle ve sorumluluğunuz altında çalışanlarla olumlu iletişim kurun.

Çalışanlarınıza rehberlik edin,  verdiğiniz görevleri takip edin.

Memur görevini iyi yaptığında teşekkür edin, gerektiğinde odanıza çağırın,  çay ikram edip yapılan çalışmalarla ilgili görüşünü sorun, kurumun başarısı için önerisi var ise dinleyin.

Memur hata yaptığında önce dinleyin, kasıtlı yapmamışsa affedin, bir daha dikkatli olmasını söyleyin ve o işi düzeltmede yardım edin. Ceza son çare olmalıdır. Ceza ile terbiye olan insan görülmemiştir.

“İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır.” Sözüne göre hareket edilmeli.

Tarih boyunca yöneticiliği dolayısıyla başarılı olmuş Hz. Ömer gibi yöneticilerin hayat hikâyeleri okunmalı ve günümüzde uygulanabilecek çıkarımlar yapılmalıdır.

Yönetici özgüven sahibi olmalı. Kendi fikirlerini ifade edebilme cesaretini göstermelidir.

İnsana tepeden bakan, alaya alan argo konuşan, sabit fikirli kişilerden uzak durulmalıdır.

Görev alanı ile ilgili yenilikler takip edilmeli, uygulamada aksayan yönler giderilmeli ve denetime önem verilmelidir.

Menfaat düşkünü, şahsi çıkarlarını düşünenlere görev verilmemeli.

Görev verilecek memurlar konusunda, memurun yeteneğine ve başarılı olduğu alana göre görev verilmeli.

Görev verirken ehliyet, liyakat, adalet ve çalışkanlık ön plana alınmalı. Akraba, eş dost, hemşeri, şunun bunun yakını gibi ehliyetsiz ve olumsuz örnek olacaklara görev verilmemeli.

Bir önceki yöneticiden kalan güzel adetler devam ettirilmelidir.

Yönetici, çevresinden çıkarcı, yağcı ve övücüleri uzaklaştırmalı, acı da olsa gerçeği söyleyenlerle çalışmalıdır.

Ehil olmayan kişi en yakının bile olsa görev verilmemeli.

Yapamayacağınız, yerine getiremeyeceğiniz işlere söz verilmemeli.

Gösterişten, lüksten ve israftan uzak durulmalıdır.

Tarih boyunca yöneticilere karşı “iftira ve karalama kampanyaları” yapılmıştır. Söylenilen sözlere kulak tıkanmamalı, gerektiğinde konu ile ilgili araştırma ve bilgilendirme yapılmalıdır.

Mahiyetinizde çalışan insanlara karşı içinizden sevgi ve nezaket duyguları besleyin. Onları hiçbir zaman azarlayıp, sert davranmayın, böylesi düşüncelere bile kapılmayın.

Çalışanların düşünceleri ve inançları ne olursa olsun, herkese adil davranın. Taraf tutmayın, insanları kayırmayın.

Ekibinizi seçerken şahsiyetli ve sorumluluk sahibi olanları tercih edin. Dürüst, nazik, çıkarcı olmayan, gerçekleri korkmadan dile getirebilen kişileri tercih edin.

Haksız davranışlara fırsat tanımayın. Yapılan çalışmaları sürekli denetleyin. Güvendiğiniz insanlara danışın.

Ulaşılabilir olun. Sizde bir talepte bulunanlara, olumlu veya olumsuz da olsa nedenleri ile  bilgi verin.

Dürüst ve güvenilir olduğunuzu yaptıklarınızla ve yaşam tarzınızla hissettirin.

Öfkenize yenik düşmeyin, sabır sahibi olun. Dilinize hâkim olun; nerede, neyi, nasıl ve ne kadar konuşacağınızı bilin. Toplantılara hazırlıklı gidin.

Yaptıklarınızı olduğundan çok gösterip öğünmeyin, dürüst ve güvenilir olun.

Makamları bir üst makama geçmek için kullanmayın, görevin gereğini ve en iyisini yapmak önceliğiniz olsun.

İyi yönetici, ehliyet, liyakat, adalet, çalışkanlık, dürüstlük, ulaşılabilir, hesap verebilir olma vasıflarına sahip olandır.

İyi yönetici, makamı kullanarak çıkar elde etmeyen, kurumun imkânlarını kendi çıkarı için kullanmayan, lüksten ve israftan kaçandır.

İyi yönetici, ekibiyle birlikte çalışan, istişare eden, sorumluluğu paylaşan, çalışanlarına olumlu örnek olan, kendini yenileyen, Dünyadaki gelişmeleri takip eden, kurumunu belirlenen hedeflere taşıyandır.

Yönetici seçimi için yapılacak mülakatlarda mevzuattan çok, kişinin geçmişte ne gibi çalışmalar yaptığı istenmelidir. O makama seçilmesi halinde ne gibi projeleri olduğu istenmeli ve yapılabilirliği değerlendirilmelidir. Çoğunlukla “ Bir insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur” sözü hatırlanmalı. Kişinin sebat, fedakârlık, dürüstlük, güvenilirlik ve çalışkanlığı dikkate alınmalıdır.

Her makam bir güçtür. Gücü elde edip onun imkânlarından faydalanmanın cazibesine kapılmayın.

Yöneticinin her an, görev ve sorumluluklarının gereğini en iyi şekilde nasıl yapılacağının ve     “ hesap gününde” nasıl hesap vereceğinin korkusu yüreğinde olmalı.

Hurşit EKİNCİ