Güzel Huy ve Davranışlarımız

0
4384

Cömert olmak

Hüsnü zan (başkaları hakkında güzel düşünme)sahibi olmak

Sabretmek (her türlü olumsuzluğa karşı)

Sır saklamak

Kanaatkar olmak  (var olanla yetinmek)

İsraf etmemek

Kin tutmamak

Öfkesine yenik düşmemek

İftira etmemek

Kalp kırmamak

Lânet etmemek

Mütevazi  (alçak gönüllü)olmak

Sözünde durmak

Tevekkül etmek ( var olanın kıymetini bilmek)

Utanmak  (haya etmek)

Nefse uymamak (her arzu ettiğin şeyi  yapmamak)

Zulüm etmemek (insanları haksız yere üzmemek)

Gıybet etmemek (başkasının arkasından konuşmak)

Allahtan korkmak (yapılan her kötülüğün hesabının verileceğini hatırlamak)

Beddua etmemek

Şefkat göstermek

Özrü kabul etmek

Güler yüzlü olmak

Ayıp araştırmamak

Yalan söylememek

Harama bakmamak

Belâya sevinmemek

Herkese iyilik etmek

Münakaşa  etmemek

Namusunu korumak

Yalan yere  yemin etmemek

Övülmeyi sevmemek

Akrabayı  ziyaret etmek

Doğruyu kabul etmek

Yumuşak huylu olmak

Vakti boşa geçirmemek

Muhtaçlara yardım etmek

Emanete hıyanet etmemek

Başkasına zarar vermemek

Dilini kötü sözden korumak

Mala ve  makama  düşkün olmamak

İbadet etmek

Tövbe etmek

Fedakarlık etmek

Misafire ikram etmek

Yetim ve öksüzü korumak

Affedici olmak

Hile yapmamak

İlim öğrenmeyi sevmek

Kötülükleri terk etmek

Haksızlığa boyun eğmemek

Davete icabet etmek

İyi geçinmek (bozgunculuk etmemek)

Saygılı olmak

Az konuşmak  (iyi bilmediğin şeyi konuşmamak)

Borcu ödemek

Sinirlenmemek

Başkasına eli ve dili ile zarar vermemek

Yaşlı ve hasta ziyaretleri

Taziye ziyaretleri

İyi olanı  yapmayı  ve kötü olandan  kaçınmayı söylemek