Hayatta Başarılı Olabilmenin Sırları

0
3397

 

Hayatta başarılı olabilmek için iyi bir eğitim almak, birkaç dil bilmek, seçkin okullardan yüksek derece ile mezun olmak… yetmez. Bunlar sadece iş hayatında başarılı olmak için yeterli olabilir.

Hayatta başarılı olan insanı diğerlerinden ayıran en önemli özellikler; zekası mı, zenginliği mi,  çevresi mi, ailesi mi, çalışması mı?…

İş hayatında başarıya ulaşmada  öncelikli faktör; sadece zeka, çevre, para, çalışmak… değil, bilginin planlı bir şekilde eyleme dönüşmesidir. Başarılı olmak için çalışmak, olumsuzluklardan yılmamak,  her olumsuzluktan kendine bir ders çıkarıp, yılmadan, usanmadan  hedefe ulaşana kadar çalışmaktır.

Başarıyı yakalamak için; kişinin öğrendiklerini uygulamada göstermesi, bilgiden bilgi üretmesi, bilgiden katma değer üretmesi, işini sevmesi, işinde verimli olması…   en önemlisi;  başarı için çalışacak mücadele ruhuna, hayat amacına  ve sağlam bir iradeye sahip olması gerekir.

Bir okuldan aynı eğitimi alan binlerce insan mezun olur. Çok az insan, hayatta üstün başarı gösterir. Okuldan mezun olan insanların başarıları diploma derecelerine paralel değildir. Diploma derecesinin yüksek olması, hayattaki başarısının da yüksek olacağı anlamına gelmez.

Harvard Üniversitesi en başarılı öğrencilerini, okuldan mezun olduktan sonra  on yıl boyunca izlemeye alıyor. Hayattaki başarıları inceleniyor. Sonuç iç açıcı değil.  Okul başarısı yüksek olan öğrencilerin çoğunluğunun gerçek hayatlarında, okuldaki gibi başarılı olamadıkları tespit ediliyor. Öğrencilerin gerçek hayatta başarılı olamamalarının nedenleri araştırılıyor. Araştırma sonucunda: Öğrencilerin duygularını iyi yönetemedikleri, insanlarla ilişkilerini iyi yönetemedikleri tespit ediliyor. ,

Gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerin başarılı olma kriteri: Okulun her yıl aldığı patent sayısı, mezunların ülke ekonomisine katkısı ve hayattaki başarıları ile ölçülüyor.

Edison’a göre başarının % 20 si zeka, % 80 i çalışmaktır.

Çoğu büyük işletmelerin sahiplerinin doğru dürüst tahsilleri bile  yoktur. İşyerlerinde, binlerce seçkin üniversitelerden, yüksek derecelerle mezun olmuş eleman çalıştırırlar. Onların farkı; çekirdekten yetişme (alaylı) olmaları, işi bilmeleri ve cesaretleridir.

Bazı insanlar çok daha üstün başarılara imza atacak donanıma sahip olmalarına rağmen, mevcut statüsü, fırsat verilmemesi   nedeni ile örnek bir başarı gösteremezler.

Çoğu zaman aldığımız eğitime göre değil, çalıştığımız işyerine yaptığımız katkıya göre ücret alırız. Bilgiyi öğrenmeye harcanan zaman ve gayret, bilgiyi uygulamada da  gösterilmelidir.

Toplumda bildiğimiz kadar değil, bildiklerimizi uyguladığımız kadar değerimiz olur.

Yeteneklerimiz bildiklerimiz ile değil, uyguladıklarımız ile gelişir.

Hayatta diploma derecemiz kadar değil, yeteneğimiz ve yaptığımız kadar değer kazanırız.

Günlük hayatta insanlarla olan ilişkilerimiz ve saygınlığımız, bildiklerimize göre değil, yaptıklarımıza ve davranışlarımıza göredir.

Öldükten sonra bildiklerimiz ile değil, yaptıklarımız ile hatırlanacağız.

“İlmi ile amil olmak” yani bildiklerini hayatta tatbik etmek  insanı sorumluluktan kurtarır. İnsana toplumda saygın bir yer edinmesini sağlar.

Öğrendiklerimizi nerede nasıl kullanacağımızı, öğrendiklerimizle neler yapabileceğimizi bilmemiz gerekir.

Bedenimizi sporla, zihnimizi faydalı bilgiyle, ruhumuzu inançla, duygularımızı sevgi ile, kişiliğimizi güzel ahlakla beslemeliyiz.

Bildiğimiz kadar değil, bildiklerimizi yaptığımız ve yaşadığımız kadar değer kazanırız.

İnsanın hayatı kolaylaştıracak bilgileri öğrenmesi, öğrenmeyi alışkanlık haline getirmesi, sürekli  yenilikleri takip etmesi ve kendini yenilemesinin  insanın başarılı olmasında katkısı büyük olur.

İnsanın iş hayatında başarılı olması, özel hayatında ve aile hayatında başarılı olması ile ilgilidir. Aile hayatında huzursuz ve mutsuz olan veya özel hayatında sorunları olan birinin iş hayatında başarılı olması çok zordur.

Başarı, başarısızlıklar karşısında pes etmek değil, başarısızlıktan ders çıkarmaktır.

Başarı olumsuzlukları fırsata çevirebilmektir. Başarı iş hayatındaki olumsuzlukları  eve taşımamaktır.

Gerektiğinde, azla yetinmek, sahip olunan şeylerin kıymetini bilmek, şükretmeyi bilmek

 başarı için önemlidir.

Başarı mutlu ve huzurlu bir aile hayatı yaşamak için çaba harcamaktır.

Başarı, çok konuşmak, başkalarına akıl vermek  ile olmaz, uygulamada istenilen sonucu almakla olur.

Kişinin kendini, yeteneklerini, ilgi alanlarını, zayıf ve güçlü yönlerini bilmesi, kişinin işini iyi bilmesi, işini sevmesi,  alanında uzman çalışma arkadaşları ile uyumlu ve planlı çalışması , kendini yenilemesi başarıyı yakalamada büyük etkendir.

Başarılı insan, alanında  “Aranan insan, marka insan” olabilmedir.

Nasıl ki bütün derslerden başarılı olmayan bir öğrenci sınıfını geçemiyorsa; hayatın her alanında başarılı olmadan hayatta başarılı olunamıyor.

Başarı sadece para kazanmak değildir. Aynı zamanda aile hayatında örnek bir baba veya anne olabilmektir. Çevresindeki insanlarla iyi ilişkiler kuran insan olabilmektir. Bir insanın işinde, ailesinde ve bulunduğu çevrede başarılı olması mutlu ve huzurlu bir yaşantıyı beraberinde getirir.

Hayatta başarılı olabilmek; aile hayatında, iş hayatında, çevresi ile olan ilişkilerde  başarılı olmayı gerektirir. Başarı huzur ve mutluluğun kaynağıdır.

Hurşit EKİNCİ